Kontaktné údaje

Obedy pre seniorov s.r.o.

Škultétyho 52/14, 831 03 Bratislava – Nové mesto

IČO: 53075048
DIČ: 2121250219

IBAN: SK06 0200 0000 0042 9159 6059
Číslo účtu: 4291596059
Kód banky: 0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s

Mail: info@obedypreseniorov.sk
Tel 1: 0948 145 754
Tel. 2: 0948 731 128

Zápis: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sro
Vložka č.: 145124/B